Mediácia

Práve tu je 163 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Open Panel

Search

http://www.mediator.vivere.sk/images/slideshov/01%20slide%20b.jpg

 

Mediácia

 

Pojem „mediácia“

 

Slovo „mediácia“ odvodené z latinského slova „medius“, čo znamená stredný, prostredný, ale tiež nestranný.

 

Mediácia - dobrovoľný, pozitívny, alternatívny spôsob riešenia sporov v súkromnom práve za pomoci tretej, nestrannej a neutrálnej osoby – mediátora, ktorý  odborne a profesionálne pomáha stranám vyriešiť ich vzájomný problém a dospieť k obojstranne výhodnej dohode.

 

Rozoberme si uvedenú definíciu po častiach:

 

„dobrovoľný“  - mediácia je zásadne dobrovoľný proces

„pozitívny“  - z princípu mediácie

„alternatívny spôsob riešenia sporov“ - mediácia je iný, náhradný spôsob riešenia konfliktov oproti autoritatívnym spôsobom riešenia.

„v súkromnom práve“ riešenie sporov v oblasti občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.

„za pomoci tretej, nestrannej a neutrálnej osoby – mediátora,“ – do procesu riešenia vstupuje okrem sporiacich sa strán aj ďalšia osoba – mediátor, ktorý je pre svoju neutralitu a nestrannosť schopný objektívne a bez emócií posúdiť vzniknutú situáciu.

„odborne a profesionálne pomáha stranám vyriešiť ich vzájomný spor“ hovoria o odbornosti a profesionalite mediátora a jeho hlavnej úlohe, ktorou je pomáhanie stranám sporu v hľadaní spoločného riešenia ich konfliktu.

„obojstranne výhodnej dohode“ – výsledkom mediačného procesu je uzatvorenie dohody, ktorá vyjadruje potreby a záujmy oboch strán.

 

Mnohí českí a slovenskí autori ponúkajú vo svojich publikáciách vlastné definície pojmu „mediácia“.

 

Mgr. Aleš Bednařík  - uznávaný český lektor a facilitátor s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami v oblasti riešenia konfliktov označuje mediáciu ako:

„mediácia  - spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia, nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.“

Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

 

JUDr. Radoslav Hnilica z katedry občianskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave definuje mediáciu ako:

„mediácia - metóda mimosúdneho riešenia sporu, kde strany pomocou neutrálnej tretej osoby (mediátora) riešia svoj spor vzájomnou dohodou, prijateľnou pre obe strany.“

 

PhDr. Lenka Holá, Ph.D. známa česká mediátorka kladie vo svojej definícii mediácie dôraz najmä na komunikáciu:

Mediácia je metóda riešenia konfliktu komunikáciou, pri ktorej neutrálna, kvalifikovaná osoba pomáha účastníkom konfliktu vo vzájomnom dorozumievaní, ktorého cieľom je dosiahnutie ich spokojnosti s procesom a výsledkom riešenia konfliktu.“

 

Zákon o mediácii č. 420/2004 Z.za o doplnení niektorých zákonov

Mediácia podľa § 2 Zbierky zákonov SR - 420/2004 Z.z.  je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  -  Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.